Redactioneel beheer
Het redactioneel beheer van de site en de hoofdredactie zijn de verantwoordelijkheid van:

DISTRIBIO
Havenlaan, 108-110 – 1000 Brussel

Hoofdredacteur: De heer GABORY Samuel, Algemeen Directeur
Webmaster: De heer BELLOT Corentin

Auteursrecht
Deze site valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrecht en intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, inclusief de rechten voor de downloadbare documenten, afbeeldingen en foto’s. De hele of gedeeltelijke reproductie van deze site, op welke drager ook, is formeel verboden behoudens onze uitdrukkelijke toestemming.

Ondanks alle zorgvuldigheid die in acht werd genomen bij de totstandbrenging van deze site en de regelmatige bijwerking ervan, kunnen er toch fouten in de weergegeven informatie en/of documenten zijn geslopen. Indien u fouten vaststelt, aarzel dan niet om het ons te laten weten zodat we de nodige correcties kunnen aanbrengen.

Juistheid van de informatie
We stellen alles in het werk om internetgebruikers op onze site kwaliteitsvolle inhoud aan te bieden. Wij garanderen echter niet de volledigheid, uitgebreidheid en juistheid van de informatie en diensten die op onze site worden aangeboden.

Hyperlinks naar andere sites
Het creëren van hyperlinks naar de Site mag uitsluitend gebeuren met de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf DISTRIBIO, en die toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Het Bedrijf DISTRIBIO wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot de inhoud van de sites die aan de Site zijn gelinkt.

Gebruik van Cookies
Bij het surfen op deze website kunnen cookies op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Een cookie onthoudt informatie over de navigatie van de gebruiker, maakt het gemakkelijker om opnieuw verbinding te maken met deze site en voorkomt dat bepaalde eerder gevraagde informatie opnieuw moet worden ingevuld.

U kunt het opslaan van deze cookies via uw browserinstellingen weigeren.

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om cookies te plaatsen op de computer van de bezoekers van zijn website.

Een cookie helpt ons om de bezoekers te identificeren. In het algemeen slaat een cookie informatie op over de navigatie van bezoekers op de website (de geraadpleegde pagina’s, het onthouden van handelingen, de locatie, enz.) die wordt gebruikt in het kader van statistische verwerking.

De bezoeker heeft het recht zich te verzetten tegen het opslaan van ‘cookies’ door de instellingen in zijn browser aan te passen. Elke browser is anders. De bezoeker moet daarom in het ‘Help’-menu van zijn browser controleren hoe hij de voorkeuren op het gebied van cookies kan wijzigen.

Als u de opslag van cookies niet toestaat, zullen sommige functies beperkt zijn en bepaalde pagina’s niet correct worden weergegeven.
Om een cookie op uw computer te verwijderen, moet u de instructies volgen in de online Helpsectie van uw internetbrowser.

Klik op de optie ‘Help’ in het browsermenu voor meer informatie over cookies en het beheer ervan.

Aansprakelijkheid van DISTRIBIO
Onder de door de wet toegestane voorwaarden is het bedrijf DISTRIBIO niet aansprakelijk voor: onjuistheden, onnauwkeurigheden en weglatingen of voor alle schade die voortvloeit uit een inbreuk door een derde partij, die resulteert in een wijziging van de informatie die op de Site beschikbaar is gesteld of die de toegang tot de Site onmogelijk maakt.

De toegang tot de Site kan op elk moment door het bedrijf DISTRIBIO worden onderbroken om redenen van onderhoud, beveiliging of andere technische beperkingen.

CMS en thema
Powered by WordPress, Theme Flatter by ModernThemes

Foto’s: Nathan Ferla Photographe – www.nathanferla.fr